QURNA / IRAK ALT YAPI PROJESİ

Proje; içme suyu, pis su, yağmur suyu ve sulama hatları, bağlantı yolları, pompa istasyonları içermektedir.